fbpx
Slide One

KLINIKA ESTETICKÉ MEDICÍNY V BRNĚ

tel.: 776 88 34 22 | Kounicova 10 | 6:30 – 21:30

Etický kodex


PROFESIONALITA

 • Plníme své smluvní povinnosti, informujeme úplně, pravdivě a objektivně.
 • Neustále usilujeme o zlepšování svých schopností, dovedností a znalostí.
 • Odborné služby poskytujeme v souladu s platnými předpisy, odbornými a profesními standardy.
 • Nabízíme pouze služby, které jsme schopni poskytnout, a snažíme se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali.
 • Respektujeme důvěrnost informací a soukromí svých klientů.
 • Vyvarujeme se střetu zájmů, a pokud zjistíme, že by mohl nastat, a známe opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy všech stran, pak tato opatření provedeme.
 • Dodržujeme právní předpisy a profesní standardy, které nám pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, a věnujeme pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naši objektivitu nebo vyvolat takové zdání.

PÉČE

 • Při péči o klienta se nikdy nenecháváme rušit. Vždy se věnujeme pouze jemu – je pro nás jedinečným a výjimečným.
 • Chceme být nejúspěšnější, ale nikoli na úkor platných předpisů a etických zásad.
 • Chceme být nejúspěšnější, ale nikoli na úkor kvality poskytnutých služeb.
 • Péče o klienta začíná objednávkou naší služby a končí v okamžiku, kdy se pro to klient rozhodne.

RESPEKT

 • Ceníme si různorodosti svých klientů, podporujeme jejich osobitost a své služby přizpůsobujeme jejich individuálním potřebám.
 • Se svými klienty jednáme vždy s respektem, důstojně, čestně a zdvořile vědomi si povahy a citlivosti služeb.
 • Zásadně se vyvarujeme jakékoli diskriminace.

BEZPEČNOST

 • Neustále dbáme na bezpečné pracovní prostředí a postupy.
 • Vznikne-li bezpečnostní riziko pro nás nebo naše klienty, tak byť je nepatrné, za žádných okolností službu neposkytneme.
 • Komunikace a kontakt budou odepřeny osobám, které představují riziko pro nás nebo naše klienty.
 • Pokud se dostaneme do složité situace či do situace, která může nám nebo našim klientům způsobit obtíže, poradíme se o vhodném postupu s kompetentní osobou.

NAŠE ODPOVĚDNOST

 • Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na činnostech, které tato práva porušují.
 • Jednáme zodpovědně vůči společnosti a snažíme se přispívat k rozvoji svého okolí.
 • Usilujeme o to, aby škodlivé dopady naší činnosti na životní prostředí byly co nejmenší.
 • Podporujeme charitativní a vzdělávací aktivity a veřejně prospěšnou činnost.

Rezervujte si bezplatnou konzultaci

GDPR je nařížením EU o správě, zpracování a ochraně osobních údajů.

NA VLASTNÍ KŮŽI

Za téměř 13 let fungování naší rodinné kliniky jsem si dovolil také malinko změnit svou image. Posuďte sami…


Body lifting

Vyzkoušel jsem a vnímám jako alternativu miniabdominoplastiky, ovšem bez nevzhledné jizvy. Když zhubnete 40 kilo, kůže se sama nenapne.


Balíčky s KryoRADIOlipolýzou 

I když jsem zredukoval svou hmotnost, genetika je genetika. Díky této metodě jsem dokázal zredukovat geneticky podmíněný tuk v problematických lokalitách spodního břicha a boků.


Hollywood New Age Facelift a DermaBOTEXIN 

Tuk samozřejmě opustil především tváře. Díky intenzivní kúře Hollywood New Age Facelift se mi kůže zpevnila. Abych zredukoval vějířky kolem očí a  vrásky na čele, dopřeji si čas od času kúru ošetření DermaBOTEXIN a ultrazvuk. Hollywood New Age Facelift má výborné výsledky v oblasti pod bradou (ostrý úhel čelisti působí mladistvě).

Věřím, že výsledky našeho společného úsilí budou dlouhá léta provázet i Vás. První krok je na Vás, o ostatní se postaráme my. 

Ing. Jan Ševčík (r. 1984), jednatel KAMASlim & Young Clinic

header7
header6
header10
header2
header3
previous arrow
next arrow

Jak to u nás vypadá?